De Hoge Raad beantwoordt vragen over verrekening in faillissement