Wetsvoorstel kwaliteitsbevordering uitvoering verkiezingsproces bij de Raad van State ingediend voor advisering

De Kiesraad krijgt extra taken en bevoegdheden om de kwaliteit van het verkiezingsproces verder te bevorderen. De ministerraad heeft er op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om het wetsvoorstel kwaliteitsbevordering uitvoering verkiezingsproces naar de Raad van State te verzenden voor advies. Met dit wetsvoorstel wordt de Kiesraad verantwoordelijk voor de ondersteuning van gemeenten en stembureaus bij het uitvoeren van hun taken rond de verkiezingen. Daarnaast krijgt de Kiesraad extra taken en bevoegdheden om te beoordelen of verkiezingen op de juiste manier verlopen.
binnenlandse zaken
08-09-2023 14:15