Geen aanbod vaste arbeidsomvang: wel recht op loon