Meerderheid ambtenaren ziet externen niet als ‘echte’ collega – Meerderheid externen denkt echter van wel