Nog geen proceskostenfonds voor collectieve acties