Opnieuw toetst NOvA programma’s van politieke partijen op rechtsstatelijkheid

De commissie zal de conceptverkiezingsprogramma’s van bestaande en nieuwe politieke partijen beoordelen op de minimale eisen van rechtsstatelijkheid. Het gaat hierbij om een effectieve toegang tot een onafhankelijke rechter, bescherming van elementaire grondrechten en of de overheid zelf zich aan de regels houdt. De commissie zal zo concreet mogelijk beoordelen wat de plannen die de partijen in hun verkiezingsprogramma’s ontvouwen voor de effectieve rechtsstaat betekenen. Deze toetsing is overigens niet uitputtend: een programma dat deze snelle toetsing ‘doorstaat’, verwerft daarmee nog niet het keurmerk ‘rechtsstatelijk’. Hooguit kan worden gezegd dat de tekst van het betreffende programma op de onderzochte punten naar het oordeel van de commissie boven de gestelde minimumnorm blijft....
mr online
14-09-2023 07:15