Verhoorschema derde week parlementaire enquêtecommissie: rechtsbescherming en uitvoering