Kamer vraagt om herziening vergoedingen juridische bijstand, Weerwind is terughoudend

Een aantal leden van de Tweede Kamer dringt er bij minister Weerwind op aan om een herziening te overwegen van het systeem voor de vergoeding van juridische bijstand. Verschillende fracties zijn van mening dat het huidige forfaitaire systeem geen recht doet aan de daadwerkelijk bestede uren. Op donderdag 14 september heeft de Tweede Kamer met minister Weerwind over de financiering van gesubsidieerde rechtsbijstand en de sociale advocatuur gesproken. Er is brede steun in de Kamer om sociale advocaten beter te belonen voor hun werk. De hoge inflatie heeft geleid tot kostenstijgingen, maar de tarieven voor juridische bijstand zijn niet mee gestegen, wat de meeste fracties niet bevredigt. VVD-Kamerlid Ulysse Ellian opperde het idee om het huidige systeem volledig te herzien en te betalen op basis van de werkelijk bestede uren, zoals bij rechtsbijstandsverzekeraars gebeurt. “De sociale advocaat moet in staat ...
advocatie
18-09-2023 15:05