BZK werkt aan sterke basis voor de samenleving

Een hogere huurtoeslag, meer betaalbare nieuwbouwwoningen en een lagere energierekening door te investeren in verduurzaming. Aanpakken van de armoede in Caribisch Nederland en investeren in de regio’s. Met deze maatregelen werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan een goede basis voor inwoners van het koninkrijk. 
binnenlandse zaken
19-09-2023 15:30