Meer koopkracht in Caribisch Nederland

Eén op de drie inwoners in Caribisch Nederland leeft in armoede. Daarom trekt dit kabinet in 2024 €30 miljoen uit om de koopkracht te verbeteren van de inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Vanaf 2025 wordt dit bedrag verhoogd naar jaarlijks €32 miljoen. Het geld gaat onder meer naar het verhogen van uitkeringen in Caribisch Nederland in 2024, waarvan de precieze verhoging nog wordt vastgesteld. Hiermee zet het kabinet belangrijke stappen om te komen tot een sociaal minimum op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Ook de kinderbijslag gaat omhoog, met $90 per kind, per maand. Dit is in lijn met de ambitie om kinderarmoede in 2025 te halveren. Verder handhaaft het kabinet de energietoelage van $1300 per jaar. Ook de subsidie van de vaste kosten van elektra en gaan het vaste tarief van drinkwater en de aansluitkosten voor internet verder omlaag. Daarnaast gaat er jaarlijks extra geld naar beter openbaar vervoer en lagere vervoerskosten.
binnenlandse zaken
19-09-2023 15:30