Procesvertegenwoordiger bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst te Den Bosch