Kostenloze verstrekking (eerste) kopie van medisch dossier