Rechter hoeft zich op zitting niet te legitimeren of beëdiging te tonen

Tijdens de behandeling van haar zaak wraakt een vrouw de kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. De rechter is tijdens de rolzitting niet ingegaan op haar verzoek om zijn legitimatie, beëdiging, mandaat, volmacht of inschrijving bij de Kamer van Koophandel te laten zien. Zij stelt dat de nevenlocatie van deze rechtbank in Tilburg, evenals de namen van de behandelend rechter en griffier, in strijd zijn met de artikelen 3 en 34 van de ‘handelswet 2008’ niet zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De kantonrechter berust niet in het verzoek tot wraking....
mr online
31-10-2023 07:00