Openbaar Ministerie vraagt burgers mening over straffen bij witwassen

Voor de meeste strafbare feiten heeft het OM landelijke strafvorderingsrichtlijnen, bijvoorbeeld voor winkeldiefstal, vernieling, rijden onder invloed en drugs. Daarin staan per misdrijf de straffen of strafeisen waaraan een officier van justitie kan denken voor daders die voor het eerst in de fout gaan en voor daders die bij herhaling strafbare feiten plegen. De uitgangspunten in een richtlijn bieden houvast voor het bepalen van de straf(eis), waarbij de officier van justitie ook andere (persoonlijke) omstandigheden meeweegt....
mr online
01-11-2023 15:00