Opnieuw investering in de regio: bijna 577 miljoen voor Regio Deals

Minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft vandaag in Ede het officiële startsein voor 14 nieuwe Regio Deals. Bij de Regio Deals zetten Rijk en regio zich in om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken om de kwaliteit van wonen, werken en leven van inwoners en ondernemers te verhogen. Juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Zo bouwen we samen aan gemeenschapszin, bestaanszekerheid en leefbaarheid. Dat is noodzakelijk omdat de regio’s meer aandacht en investeringen nodig hebben. Dit bleek eerder ook uit het rapport ‘Elke regio telt!’.
binnenlandse zaken
01-11-2023 09:20