Nieuwe massaschade advocatenvereniging: ‘Massaclaims kunnen sneller en goedkoper’

Per 7 november 2023 is Nederland een nieuwe advocatuurlijke vereniging rijker: de Vereniging Massaschade Advocaten (VMA). De vereniging waarschuwt voor de huidige onbalans tussen de toegang tot het recht voor gedupeerden en de noodzaak van een zorgvuldige juridische procedure. De VMA is opgericht door advocaten die voornamelijk optreden aan de kant van de eisende partij in massaschadezaken. Ze vertegenwoordigen consumenten en organisaties die maatschappelijke problemen alleen kunnen aanpakken via collectieve rechtszaken. Collectieve rechtszaken, die vaak betrekking hebben op kwesties zoals oneerlijke afspraken, slecht functionerende medische implantaten, sjoemelsoftware en privacy-inbreuken, lopen volgens de VMA momenteel onnodig lang. Gedupeerden worden hierdoor ernstig benadeeld. De VMA heeft tot doel de balans te herstellen en streeft naar snellere, efficië...
advocatie
06-11-2023 14:09