Klimaatplannen voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius in 2024

Bonaire, Saba en Sint-Eustatius gaan samen met het kabinet aan de slag met hun eigen klimaatplannen. Hiervoor stelt het kabinet 1 miljoen euro beschikbaar. Dit geld komt bovenop de middelen die al beschikbaar zijn voor klimaatadaptatie en -mitigatie. De eilanden kunnen daarmee een start maken met het opstellen van de plannen, waarvan het doel is dat ze in 2024 zijn afgerond. Dit is te lezen in de reactie van het kabinet op het rapport ‘Het is nooit te laat’ die vandaag naar de kamer is gestuurd. 
binnenlandse zaken
08-11-2023 10:51