Milieuzones vs. het evenredigheidsbeginsel

Gemeenten voerden milieuzones in om vrachtverkeer en/of (oudere) dieselauto’s uit delen van de stad te weren. Eind 2019 is een landelijk systeem van geharmoniseerde milieuzones van kracht, dat moet gaan leiden tot regels voor emissieloze zones die vanaf 2025 ingevoerd kunnen worden. Gemeenten...
recht.nl
08-11-2023 13:50