Reële tarieven in het sociaal domein: gemeenten hebben onderzoeks- en informatieplicht