Sneller aanpakken en hogere straffen voor ronselen volmachtstemmen

Er komt een hogere straf op het ronselen van volmachtstemmen. De straf gaat van maximaal een maand hechtenis naar maximaal zes maanden gevangenisstraf. Ook wordt duidelijker en scherper omschreven wat er onder ronselen wordt verstaan. Zo wordt met dit wetsvoorstel ook het online oproepen van mensen om hun volmacht af te geven strafbaar. Dit staat in het wetsvoorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat nu ter advisering wordt gezonden aan de Raad van State. Zo kan in de toekomst ronselen van volmachtstemmen sneller worden aangepakt en strenger worden bestraft.
binnenlandse zaken
10-11-2023 14:45