Belangrijk arrest over de uitleg van een uiterste wilsbeschikking