100 jaar Christen Juristen Vereniging: bezinning op recht blijft noodzakelijk

Vraag het deskundigen waar in het recht het christelijk denken aanwezig is, en je krijgt een keur aan antwoorden. Mensenrechten, arbeidsrecht, strafrecht, ondernemingsrecht, familierecht – overal vind je wel sporen van de christelijke levensovertuiging, maar hoe dat precies heeft doorgewerkt in wetgeving, is weer lastiger te zeggen. Daarover reflecteren de leden van de Christen Juristen Vereniging (CJV) nu al honderd jaar....
mr online
14-11-2023 10:00