Overzicht giften en schulden politieke partijen Tweede Kamerverkiezing

Politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing zijn verplicht voorafgaand aan de verkiezingen overzichten van giften aan de partijen en aan de kandidaten en schulden van de partijen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te verstrekken. Deze overzichten geven een beeld van de financiën van de politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023. De overzichten zijn vandaag openbaar gemaakt op rijksoverheid.nl. 
binnenlandse zaken
15-11-2023 15:37