Wet gaat boven bepalingen in statuten van vennootschap over aandelenverkoop