Advocaten kunnen toch blijven ‘zoeken op naam’ bij het Kadaster

De minister van Binnenlandse Zaken en het Kadaster besloten na een datalek begin september om het ‘zoeken op naam’ in het register met informatie over het bezit van woningen en ander vastgoed niet langer mogelijk te maken. Voor een aantal beroepsgroepen, zoals notarissen, deurwaarders en makelaars, werd een uitzondering gemaakt. Dit, volgens een brief van de minister, omdat deze partijen “een cruciale, soms zelfs bij wet gegeven rol vervullen bij het verschaffen van rechtszekerheid en het doen functioneren van de markten voor registergoederen en vastgoed.”...
mr online
17-11-2023 12:42