EK Voorstel tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek tot implementatie van Richtlijn EU 2021 2101 van het Europees Parlement en de Raad