Erfenis na decennium nog niet afgewikkeld, notaris wordt berispt

Een notaris die ongeveer tien jaar heeft ‘stilgezeten’ is berispt door de Haagse kamer voor het notariaat. De notaris legde verzoeken naast zich neer en kwam afspraken niet na, waardoor een erfenis nog steeds niet is afgewikkeld. Al in 2010 werd de notaris ingeschakeld om de erfenis af te wikkelen, zo blijkt uit een uitspraak van september die vorige week is gepubliceerd. De moeder van zijn cliënt was in datzelfde jaar overleden, en had haar nalatenschap verdeeld onder de cliënt en een stichting. Haar tweede kind, die in 2021 is overleden, was onterfd. De erfenis bestaat uit een onverdeeld aandeel van het economisch eigendom in een woning, en een aantal bankrekeningen en effecten. Pas eind 2014 stelt de notaris met boedelvolmacht een conceptakte van verdeling op, waarin het genoemde aandeel wordt toebedeeld aan zijn cliënt. Wel moet deze daarvoor een bedrag voldoen aan de stichting.
advocatie
20-11-2023 15:05