Cassatievlog #077 | Samenwonen en vergoedingsrechten

HR 17 november 2023 ECLI:NL:HR:2023:1571 Bij informeel samenwonen kunnen tussen de partners op basis van het algemene vermogensrecht wederzijdse verplichtingen bestaan wanneer een van de partners een goed financiert dat (deels) aan de andere partner gaat toebehoren. Het is in zulke gevallen alleen niet mogelijk om de regels over vergoedingsrechten uit het huwelijksvermogensrecht analoog toe te passen. In drie minuten bespreekt Thijs Beumers dit arrest.
cassatieblog
21-11-2023 17:21