Nader rapport wetsvoorstel Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enqueteprocedure

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure naar de Koning en de Tweede Kamer. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.Nader rapport wetsvoorstel Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enqueteprocedure
veiligheid & justitie
23-01-2024 14:00