Meer bescherming nodig tegen misbruik bij levenstestament

Als bepaalde zaken niet goed geregeld zijn in het levenstestament kunnen vertegenwoordigers misbruik maken van hun volmacht. De wet biedt dan te weinig bescherming. Dit is een van de conclusies uit het promotieonderzoek van Rieneke Stelma-Roorda naar het levenstestament. Een groeiend aantal mensen wordt geconfronteerd met een situatie waarin ze, als gevolg van ziekte zoals Alzheimer, niet meer in staat zijn om zelfstandig hun belangen te behartigen. Met behulp van een levenstestament kunnen mensen voorzorgsmaatregelen treffen voor een periode waarin ze wilsonbekwaam worden. Een levenstestament omvat vaak de aanwijzing van een vertegenwoordiger voor financiële, medische en/of persoonlijke zaken. Daarnaast kunnen in een levenstestament wensen, voorkeuren en instructies worden opgenomen, gericht aan de vertegenwoordiger of aan derden, zoals een arts. Het levenstestament heeft geen specifieke wettelijke regeling. Het onderz...
advocatie
24-01-2024 11:30