Het media-privilege van aanbieders van mediadiensten onder de EMFA

Op 16 september 2022 heeft de Europese Commissie (“EC”) een voorstel ingediend voor een verordening tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor mediadiensten op de interne markt (verordening mediavrijheid), ook bekend als de European Media Freedom Act (“EMFA”). Het doel van de EMFA is het waarborgen van de vrijheid, onafhankelijkheid en pluriformiteit van de media. Onder andere beoogt de verordening journalisten te beschermen tegen politieke inmenging in de Europese lidstaten. Het voorstel van de EC bevat een regeling die de procedurele positie van aanbieders van mediadiensten versterkt ten opzichte van de door de DSA aangewezen Very Large Online Platforms (“VLOPs”). Aanbieders van mediadiensten genieten op grond van artikel 17 EMFA een zogenoemd ‘media-privilege’, dat centraal staat in deze blog....
solv
25-01-2024 14:51