Niet ontvankelijkheid bij het instellen van beroep tegen een partij die geen medegedaagde was