Benoeming drie advocaten-generaal bij de Hoge Raad

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van drie advocaten-generaal bij de Hoge Raad. Mr. R.J. (Robert Jan) Koopman wordt benoemd per 1 maart 2024. Hij is op dit moment waarnemend advocaat-generaal in de sectie belastingrecht waarin hij werkzaam zal blijven. Prof. mr. L.M (Lieke) Coenraad, thans senior-rechter in de rechtbank Rotterdam, wordt benoemd per 1 juni 2024 en zal met ingang van die datum werkzaam zijn in de sectie civiel recht. Dat geldt ook voor prof. mr. F. (Fatih) Ibili, die per 1 juli 2024 wordt benoemd. Hij is op dit moment werkzaam als raadsheer in het gerechtshof Den Haag.
veiligheid & justitie
26-01-2024 14:13