Slachtoffers massaschade willen vooral erkenning en voorkoming meer leed