Wetsvoorstel wijziging Algemene wet gelijke behandeling en Wetboek van Strafrecht naar Tweede Kamer

De term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) en het Wetboek van Strafrecht (WvSr) wordt gewijzigd in ‘seksuele gerichtheid’. Dat staat in het wetsvoorstel dat op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en mede namens minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid naar de Tweede Kamer is gestuurd. De Awgb biedt bescherming aan mensen die gediscrimineerd worden. Met deze wijziging sluit de Awgb en het WvSr aan bij een eerdere wijziging van artikel 1 van de Grondwet.
binnenlandse zaken
26-01-2024 14:13