Jeugdrechtadvocaten beginnen strijd tegen stilzwijgende verlenging uithuisplaatsing

Duizenden ouders worden jaarlijks buitenspel gezet bij de verlenging van uithuisplaatsingen van hun kinderen, zo beweren jeugdrechtadvocaten. Om deze praktijk te stoppen, starten zij een proefproces tegen rechters die deze verlengingen zonder ouderinspraak mogelijk maken. Het pijnpunt volgens de advocaten is de zogenaamde meldbrief, die ouders ontvangen bij jaarlijkse verlengingen van uithuisplaatsingen. In deze brief staat dat ouders zelf moeten aangeven als zij willen dat de rechtbank de verlenging van een kinderbeschermingsmaatregel tijdens een zitting bekijkt. Deze praktijk geldt ook voor gezinnen onder toezicht, waarbij ouders gedwongen hulp krijgen. Het probleem is dat ouders die de brief niet ontvangen, niet lezen of niet begrijpen, het risico lopen de kans om de verlenging aan te vechten te missen. Dit meldt onder andere het
advocatie
29-01-2024 14:39