Beter benutten van bestaande woningvoorraad noodzakelijk om woningopgave te realiseren