Rechter: advocatenkantoor moet beroepsopleiding betalen ondanks ontslag

De Rotterdamse rechter oordeelde onlangs dat de Beroepsopleiding Advocaten van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) valt onder de algemene scholingsplicht van werkgevers. De zaak draaide om een advocatenkantoor dat, na het ontslag op staande voet van een advocaat-stagiair, de terugbetaling van de studiekosten voor de beroepsopleiding advocaten opeiste. Dit was gebaseerd op een studiekostenbeding in de arbeidsovereenkomst, waarin stond dat de verweerster ‘de studiekosten volledig aan [verweerster] moet terugbetalen als het dienstverband tijdens de opleiding wordt beĆ«indigd wegens een dringende reden.’ De advocaat-stagiair betwistte de terugbetaling en verzocht de kantonrechter om een oordeel over de nietigheid van het studiekostenbeding. De rechter stelde vast dat werkgevers volgens de wet verplicht zijn hun werknemers de kans te geven kosteloos de noodzakelijke scholing voor hun functie te volg...
advocatie
30-01-2024 14:27