Kamervragen over stilzwijgend verlengde uithuisplaatsingen na media-aandacht

Twee Kamerleden van de PVV, Marina Vondeling en Patrick Crijns, hebben gister Kamervragen aan de Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind gesteld, nadat maandag naar buiten kwam dat veel uithuisplaatsingen van kinderen stilzwijgend verleng worden. De Kamerleden willen nu van de minister weten om hoeveel uithuisplaatsingen en/of ondertoezichtstellingen het gaat waarbij er geen zitting in een rechtbank aan te pas komt. Dat is momenteel namelijk nog onduidelijk. Wel wordt er geschat dat het om zo’n duizend gevallen gaat per jaar. Ook willen zij weten of minister Weerwind het niet zorgelijk vindt dat ouders ‘de kans om de verlenging van een kinderbeschermingsmaatregel mislopen doordat zij de zogenaamde meldbrief die zij toegestuurd horen te krijgen, niet ontvangen, niet lezen of niet begrijpen?’ Volgens jeugdrechtadvocaten is het probleem de zogenaamde meldbrief, die naar ouders wordt gestuurd bij jaa...
advocatie
31-01-2024 11:59