Medisch tuchtrecht: de supervisor in passieve actie