Te laat in beroep? Bestuursrechter gaat soepeler om met termijnoverschrijding

Wie te laat een bezwaar- of beroepschrift indient, kan rekenen op niet-ontvankelijkheid. Er volgt dan geen inhoudelijke behandeling van de zaak – tenzij de termijnoverschrijding verschoonbaar is. Een grote kamer van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft nu geoordeeld dat bestuursorganen en bestuursrechters per direct en vaker dan nu moeten aannemen dat een termijnoverschrijding verschoonbaar is. Met deze soepelere benadering krijgen bestuursorganen en bestuursrechters meer ruimte om van geval tot geval maatwerk te leveren. Op dit moment laat de wet een minder strikte benadering maar zeer beperkt toe. Als die een minder strenge benadering ook ziet zitten, zal de wetgever de regels moeten aanpassen zodat een termijnoverschrijding in meer situaties verschoonbaar is....
mr online
31-01-2024 16:00