Voorzieningenrechter in zaak-Kasem: overwegingen in vonnis zijn geheim

Voorzieningenrechter Tjepco van Voorst Vader kon er kennelijk niet onderuit: zijn inhoudelijke overwegingen over een perspublicatie moeten net zo geheim blijven als de perspublicatie zelf. De perspublicatie betrof het voornemen van het AD om geluidsopnames van wijlen Peter R. de Vries openbaar te maken. Daarin zou voormalig advocaat Khalid Kasem (en presentator van het tv-praatprogramma Khalid en Sophie) hebben toegegeven dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan omkoperij. De zoon van Peter R. de Vries, Royce de Vries – tevens Kasems voormalige kantoorgenoot – wilde publicatie over die geluidsopnames tegenhouden. De Orde van Advocaten van het Amsterdamse arrondissement schaarde zich achter hem....
mr online
01-02-2024 10:00