Grote multinationals moeten winstbelasting openbaar maken

Grote multinationals moeten voortaan jaarlijks openbaar maken hoeveel winstbelasting zij wereldwijd betalen. Het gaat om bedrijven die in meerdere landen gevestigd zijn en een netto-omzet hebben van meer dan 750 miljoen euro. Het verplicht openbaar maken van de winstbelasting vergroot de transparantie over de belasting die multinationals wereldwijd betalen. Het moet deze bedrijven ertoe bewegen fiscaal verantwoord te ondernemen en belasting te betalen in de landen waar zij activiteiten hebben en winst maken. 
veiligheid & justitie
02-02-2024 14:00