Kamerbrief afschrift nadere memorie van antwoord Goedkeuring Verdrag met de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten (TK)

Minister Ollongren (Defensie) en minister Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) bieden, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de reactie naar aanleiding van het verslag van de Eerste Kamer met betrekking tot het wetsvoorstel tot goedkeuring van het verdrag tussen Nederland en Israël inzake de status van hun strijdkrachten in afschrift aan uw Kamer aan.Kamerbrief afschrift nadere memorie van antwoord Goedkeuring Verdrag met de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten (TK)
veiligheid & justitie
02-02-2024 09:55