Kamerbrief nadere memorie van antwoord Goedkeuring Verdrag met de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten (EK)

Minister Ollongren (Defensie) en minister Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) bieden, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de reactie aan naar aanleiding van uw verslag met betrekking tot het wetsvoorstel tot goedkeuring van het verdrag tussen Nederland en Israël inzake de status van hun strijdkrachten.Kamerbrief nadere memorie van antwoord Goedkeuring Verdrag met de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten (EK)
veiligheid & justitie
02-02-2024 09:55