Rechters en raadsheren gaan in pilot religieuze feestdagen onderling ruilen

Bij het Openbaar Ministerie loopt al een vergelijkbaar landelijk project. Nu nog moeten de mensen van de rechtspraak met religieuze of levensbeschouwelijke achtergronden hun feestdagen met elkaar willen ruilen. Idee is dat zo iedereen op gelijke wijze invulling kan geven aan dagen die voor hem of haar van bijzondere betekenis zijn. Dit proefproject beoogt de diversiteit en inclusie binnen de organisatie te bevorderen....
mr online
02-02-2024 14:00