Toegewezen verklaring voor recht ten onrechte aangemerkt als verklaring van waardeloos-heid