Aanbiedingsbrief Beantwoording Kamervragen bericht 'Nieuwe regels na uitspraak Raad van State: asielzoeker mag meer dan 24 weken werken'

Minister Van Gennip (SZW) stuurt, mede namens de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de antwoorden op de Kamervragen over het bericht 'Nieuwe regels na uitspraak Raad van State: asielzoeker mag meer dan 24 weken werken'. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Podt (D66). Dit is de aanbiedingsbrief.Aanbiedingsbrief Beantwoording Kamervragen bericht 'Nieuwe regels na uitspraak Raad van State: asielzoeker mag meer dan 24 weken werken'
veiligheid & justitie
05-02-2024 16:43