Database EUREX brengt gerechtelijke dwalingen uit heel Europa in kaart

Mede dankzij steeds geavanceerder wordende DNA-technieken komen overal ter wereld van tijd tot tijd gerechtelijke dwalingen aan het licht. In de Verenigde Staten bestaan er al langer databases waarin die dwalingen worden bijgehouden, maar in Europa ontbrak zo’n initiatief nog. Reden voor rechtspsychologen Linda Geven (Universiteit Leiden), Jenny Schell-Leugers (Universiteit Maastricht) en Teresa Schneider (Lucerne University of Applied Sciences and Art en Philipps-Universität Marburg) om EUREX op te richten: een databank met alle bekende gerechtelijke dwalingen binnen de Europese grenzen....
mr online
05-02-2024 14:15