Twaalf nieuwe zaken bij de Netherlands Commercial Court in 2023

Sinds de oprichting van de NCC in 2019 behandelde het speciale handelsgerecht tot nu toe 32 zaken, zo blijkt uit de gepubliceerde cijfers. Dat aantal is nog ver verwijderd van het door de NCC, dat in het gerechtshof Amsterdam is gevestigd, zelf geambieerde aantal van 125 zaken per jaar. Afgelopen kwartaal gaf NCC-president Cees Bom echter op deze site aan er vertrouwen in te hebben dat de NCC deze ambities binnen de vooraf gestelde termijn van tien jaar wel degelijk gaat realiseren....
mr online
07-02-2024 08:39